VOG

VoedselondersteuningGent

De opbrengsten van Wijnweekend Gent gaan integraal naar VOG. Nu, wat is VOG eigenlijk?

De vzw Voedselondersteuning Gent ondersteunt initiatieven die de armoede in Gent bestrijden. Dat doet VOG vooral door het aanbod, de bedeling en de verwerking van voedsel te helpen verbeteren voor de minst bedeelden in de Gentse regio.

VOG is opgericht door de Gentse Rotaryclubs en werkt samen met vzw Kras  en vzw Ateljee. Dat zijn organisaties die zich inzetten voor mensen die in armoede leven en ervaring hebben met voedsel en voedselbedeling.

De vzw VOG kan dat omdat de Gentse Rotaryclubs elk jaar een wijnweekend organiseren. De winst van dit evenement gaat integraal naar VOG.

Surf naar www.voedselondersteuninggent.be als u meer wilt weten over VOG

vzw Kras

Vzw KRAS staat voor Kring Rond mensen in Armoede in de Stad en legt zich toe op armoedebe-strijding in Gent.

De vzw bestaat uit 14 verschillende onafhankelijk werkende KRAS-diensten, verspreid over de stad.

Bij KRAS-diensten kloppen vooral mensen aan die zo geïsoleerd zijn dat ze nergens meer terecht kunnen. Elke KRAS-actie heeft als doel de situatie van mensen die in armoede leven te verbeteren.

De meeste KRAS-diensten hebben een ontmoetingsplaats, zorgen voor sociale begeleiding, materiële hulp (voedselpakketten, sociaal restaurant, tweedehandskledij), huisbezoeken en begeleiden mensen naar allerlei socio-culturele activiteiten. Het werk gebeurt hoofdzakelijk door 500 vrijwilligers.
www.KRASgent.be

vzw Ateljee

De vzw Ateljee is de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen met een waaier aan tewerkstellingsprojecten. De vzw heeft twee doelstellingen: tewerkstelling van sociaal-achtergestelde mensen en materiële hulpverlening.

De doelgroep zijn mensen die, ongeacht leeftijd, nationaliteit en godsdienst, kampen met medische, sociale of psychische problemen of een combinatie daarvan. Dat maakt het werken-begeleiden-ondernemen niet eenvoudig.

De vzw Ateljee is actief in Gent en 12 gemeenten rond Gent, stelt 450 mensen tewerk in haar deelwerkingen: vier sociale restaurants, kringwinkels, een elektro-atelier, een technisch atelier, een fietsenatelier en een tuinbouwbedrijf. www.ateljeevzw.be